Overzicht van de eigendommen die de Stichting Renesse zelf exploiteert


De Stichting Renesse bezit gronden. De totale oppervlakte van alle percelen van de Stichting Renesse is ongeveer 52 hectare. Het merendeel van de gronden inclusief de daarbij behorende groenstroken (40 hectare) is in erfpacht uitgegeven. De verdeling van deze erfpachtsgronden is als volgt:

Complex A in Renesse

complex-A
De Stichting Renesse beheert in dit complex ongeveer 10 hectare erfpachtsgrond. Totaal 79 percelen. Het betreft het gebied Duinweg, Bremweg, Lijsterweg en Scholderlaan in Renesse. De looptijd van de erfpacht is tot en met 31-12-2037. De erfpacht bedraagt nu € 1,82 per m² per jaar. De canon kan worden herzien per 1 januari 2026.


Complex B in Renesse


De Stichting Renesse beheert in dit complex 12 hectare erfpachtsgrond. Totaal 67 percelen, waaronder Hotel De Zeeuwse Stromen. Het betreft het gebied Oosterenbanweg, Duinwekken en de Jan van Renesseweg in Renesse. De looptijd van de erfpacht is tot en met 31-12-2044. De erfpacht bedraagt nu € 0,97 per m² per jaar. De canon kan worden herzien per 1 januari 2020.


Complex F in Renesse


De Stichting Renesse beheert ongeveer 0,4 hectare erfpachtsgrond aan de Jan van Renesseweg in Renesse. Op dit terrein bevindt zich ‘Tennis en Midgetgolf Renesse’.


Complex K in Westenschouwen


De Stichting Renesse beheert ongeveer 1 hectare erfpachtsgrond. Totaal 19 percelen. Op dit terrein bevinden zich Oostenrijkse zomerwoningen, die bij uitgifte van de grond zijn verkocht. De looptijd van de erfpacht is tot en met 31-12-2034. De canon bedraagt voor de jaren 2016 t/m 2021 € 5,95 per m² per jaar, voor de jaren 2022 t/m 2027 € 6,35 per m² per jaar en voor de jaren 2028 t/m 2034 € 6,60 per m² per jaar.


Complex L in Nieuw-Haamstede


De Stichting Renesse beheert ongeveer 6 hectare erfpachtsgrond. Totaal 66 percelen. Op dit terrein bevinden zich Oostenrijkse zomerwoningen, die bij uitgifte van de grond zijn verkocht. De looptijd van de erfpacht is tot en met 31-12-2034. De canon bedraagt voor de jaren 2016 t/m 2021 € 5,95 per m² per jaar, voor de jaren 2022 t/m 2027 € 6,35 per m² per jaar en voor de jaren 2028 t/m 2034 € 6,60 per m² per jaar.


Complex R in Renesse


De Stichting Renesse beheert ongeveer 4,5 hectare erfpachtsgrond. Totaal 50 percelen. Het betreft het gebied Duinweg, Wilgenmeet, Eikenmeet, Bremweg en Elzenmeet in Renesse. Dit terrein bestaat uitsluitend uit Oostenrijkse zomerwoningen. Enkele van deze woningen worden nog verhuurd. Wegens verliesgevende huurexploitatie verkoopt de Stichting Renesse deze woningen op het moment dat de huur door de huurder wordt opgezegd. De erfpachtcanon bedraagt voor de jaren 2016 t/m 2021 maximaal € 6,00 per m² per jaar. De canon kan worden herzien per 1 januari 2022.


Verdere eigendommen (niet in erfpacht uitgegeven):

 

Complex EE aan de Westerenban in Haamstede


De Stichting Renesse beheert ongeveer 6,8 hectare grond aan de Westerenbanweg / Kloosterweg in Haamstede. Dit terrein dient als ecologische bufferzone tussen het natuurterrein bij het vliegveld Haamstede en het gebied Duinhoeve. Dit terrein is opengesteld voor het publiek. Er is een wandelpad aangelegd en er zijn picknickvoorzieningen aangebracht.


Vroonplas in Renesse


De Stichting Renesse beheert een ongeveer 6,5 hectare groot natuurgebied rondom een binnenmeer van circa 3 hectare. Het gebied heeft een openbaar karakter. Het binnenmeer is ontstaan door zandafgravingen ten behoeve van wegenbouw na de Watersnoodramp in 1953. In het water komen vissen voor als paling, karper, voorn, baars en forel. De Vroonplas is verpacht aan hengelsportvereniging ‘De Krabbe’ Er zijn 3 vissteigers voor minder validen.

 


Voormalige houtloodsen in Zierikzee


Naast de grond- en verhuurexploitatie beheert de Stichting Renesse de Houtloodsen in Zierikzee. Deze loodsen zijn een rijksmonument. Na grondige restauratie zijn de loodsen ter beschikking gesteld aan de Stichting Museumhaven Zeeland. Ze worden gebruikt als werkplaats voor het onderhoud en de restauratie van monumentale schepen die in vroeger tijden de Zeeuwse wateren hebben bevaren. De houtloodsen in Zierikzee zijn eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. De loodsen worden aangeduid met de naam “Stads- en Commerciewerf” en zijn een bezoek meer dan waard.


Voormalig Stadhuis in Brouwershaven

Het voormalige stadhuis in Brouwershaven met zijn prachtige Vlaamse Renaissance voorgevel is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. Het voormalig stadhuis van Brouwershaven wordt als kantoorruimte verhuurd aan derden.


Film- en podiumvoorziening De Weverij

 

Het historische pand van de vroegere katoenweverij De Weverij aan Kerkhof 3 in Zierikzee heeft een nieuwe functie. Het monumentale pand is gerestaureerd en verbouwd tot een multifunctionele ruimte (foyer). Achter het bestaande pand is nieuwbouw gerealiseerd: een podiumvoorziening voor film, toneel- en muziekuitvoeringen. Een megaproject!

In 2012 ontving De Weverij als blijk van waardering de gemeentelijke monumentenprijs. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan particulieren of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor monumenten op Schouwen-Duiveland. De ontvangen geldprijs van € 2.269,– is besteed aan het herstel en de renovatie van de unieke Emy spanten in het gebouw. De Stichting Renesse en Zeeuwland zijn elk voor vijftig procent eigenaar van De Weverij.

 

Weverij


Gebouwen Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg

 

De Stichting Goemanszorg Beheer is in 2015 gefuseerd met de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een dochterstichting van de Stichting Renesse.
Goemanszorg Beheer werd in 1993 opgericht op initiatief van de Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland, de Vereniging Stad & Lande van Schouwen-Duiveland en de voormalige gemeente Brouwershaven en had als doel de instandhouding van de voormalige boerderij Goemanszorg.
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland werd in 2015 eigenaar van de voormalige boerenwoning uit 1920 en van het museumgebouw. Door de overname is de continuïteit van het onderhoud van de gebouwen gewaarborgd.

 

Goemanszorg


Het Koepeltje in Scharendijke


Het koepeltje is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

Op 16 juli 2009 is het koepeltje afgebrand. Nadat het in december 2009 weer was opgeknapt, viel het op 15 april 2011 opnieuw ten prooi aan de vlammen. Inmiddels is het weer herbouwd. Daarbij is het van oorsprong rieten dak vervangen door een zinken exemplaar.


De Plompe Toren in Koudekerke


De Plompe Toren vormt een markant herkenningspunt vlakbij de Oosterscheldedijk in Burghsluis. De toren is het laatste restant van het verloren gegane plaatsje Koudekerke en is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


De uitkijktoren in Burgh-Haamstede


De uitkijktoren in Burgh-Haamstede is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Transformatortoren Dreischor


Uit het industriële verleden zijn heel wat sporen bewaard gebleven. Sporen die een indruk geven van de ontwikkelingen van het vroegere industriële tijdperk. Het voormalige transformatorgebouwtje aan de Daniël Ockersestraat in Dreischor is eveneens eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Gebouwen Brusea


Deze twee panden staan in hartje Bruinsse. Het betreft de gebouwen waarin thans de Oudheidkamer en het Visserijmuseum zijn gevestigd. De Stichting Brusea is huurder van de panden. De gebouwen zijn eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Pasveersloot in Dreischor


Een Pasveersloot wordt ook wel oxydatiesloot genoemd en is een goedkope methode om water te zuiveren. De Pasveersloot van Dreischor wordt gezien als een belangrijk industrieel monument. Van 1960 tot 2001 deed de sloot dienst als bacteriologische zuiveringsinstallatie.

De installatie, genoemd naar zijn ontwerper dr. ir. A. Pasveer, is volledig behouden gebleven en kan in principe nog steeds functioneren. De Pasveersloot is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland


Travalje in Haamstede


Elk dorp of stad op Schouwen-Duiveland had vroeger een travalje. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de volkscultuur. Een travalje is een uit hout en ijzer vervaardigde open constructie, waarin een paard werd vastgezet tijdens het beslaan. Zo kon de hoefsmid geen trap van het paard krijgen en kon het dier ook niet weglopen. De travalje hoorde bij de nabijgelegen smederij. Als er veel paarden in de omgeving waren, was er vaak een dubbele travalje zoals in Burgh-Haamstede. De travalje is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Travalje in Dreischor


De travalje van Dreischor staat, net als in Haamstede, aan de Ring in het dorp. De travalje is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Travalje in Kerkwerve


In Kerkwerve staat aan de Ring een hoefstal. Decennialang was het de familie Kesteloo, oorspronkelijk afkomstig van Walcheren, die het vak van smid daar uitoefende. De travalje is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Travalje in Noordgouwe


Aan de kerkring in Noordgouwe, langs de kerkgracht, vindt men nog een fraaie paardenhoefstal. Ook deze travalje is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Travalje in Ellemeet


Op het Dorpsplein in Ellemeet staat deze fraaie paardenhoefstal. De travalje is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Travalje in Serooskerke


Op het Dorpsplein in Serooskerke werd deze paardenhoefstal op 14 maart 2014 onthuld. De travalje is een replica van die in Noordgouwe. Hij staat op de locatie waar vroeger de travalje van de Serooskerkse dorpssmid stond. De hoefstal is eigendom van een dochterorganisatie van de Stichting Renesse, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.


Travalje in Nieuwerkerk


In Nieuwerkerk staat aan de Ooststraat de laatste aankoop van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. De travalje staat voor het pand waar vroeger de smederij van de familie Kesteloo was gevestigd. Het is de zevende travalje die de stichting onder haar hoede neemt met als doel dit cultureel erfgoed voor de toekomst te behouden. Op de eerstkomende Open Monumentendag zullen er in deze travalje demonstraties plaatsvinden van het op nostalgische wijze beslaan van paarden. Iedereen is welkom!