Geschiedenis van de Stichting Renesse


Luchtfoto van complex R in Renesse, één van de eerste aankopen van de Stichting Renesse

Luchtfoto van complex R in Renesse, één van de eerste aankopen van de Stichting Renesse

De Stichting Renesse werd op 3 juni 1953 opgericht door de voormalige gemeente Renesse. De gemeenteraad stelde toen ƒ 100,– als startkapitaal aan de Stichting Renesse beschikbaar. De achterliggende gedachte bij de oprichting van de Stichting Renesse was te voorkomen dat commerciële projectontwikkelaars gronden, terreinen en gebieden zouden gaan exploiteren, waardoor het natuurlijk karakter en de unieke belevingswaarde ervan verloren zouden gaan.

De Stichting Renesse heeft in de loop van de jaren gronden, terreinen en gebouwen aangekocht, waardoor commerciële projectontwikkelaars buiten de deur konden worden gehouden. De Stichting Renesse exploiteert zelf een aantal terreinen en gebouwen. Ook is zij initiator geweest bij de ontwikkeling van plannen om deze vervolgens in uitvoering te geven aan derden en zich daarna terug te trekken. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van:

  • bungalowpark Burghstede, nu Resort Haamstede;
  • woonwijk Beijelaan in Burgh;
  • woonwijk Oosterscheldelaan-Grevelingenlaan-Deltaweg in Haamstede;
  • bungalowpark met voorzieningen voor gehandicapten “De Soeten Haert” aan de Rampweg in Renesse.

Het werkgebied van de Stichting Renesse omvatte aanvankelijk alleen Renesse. Na de gemeentelijke herindeling in 1961 werd dit uitgebreid tot de gehele gemeente Westerschouwen. Sedert 1997 is het werkgebied geheel Schouwen-Duiveland.