Doelstelling van de Stichting Renesse


De Stichting Renesse heeft de volgende doelstellingen:

  • het voeren van het beheer over het vermogen van de stichting;
  • het beheer en de exploitatie van gebouwen en terreinen;
  • het deelnemen in rechtspersonen en instellingen binnen de gemeente Schouwen-Duiveland, die gericht zijn op activiteiten van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie van deze activiteiten;
  • het voorzien in het algemeen belang, zonodig door middel van activiteiten van commerciële aard.

De Stichting Renesse tracht haar doel te bereiken door het in eigendom of erfpacht hebben van gebouwen en terreinen, die aan het doel dienstbaar zijn. Daaronder vallen ook het vestigen van zakelijke rechten en het deelnemen in andere ondernemingen met een soortgelijk doel, ook als deze ondernemingen winst nastreven.